اخبار

اخبار

آلبوم موسیقی "خاطره‌ها (زندگی جاریست 3)"، بداهه نوازی پیانو ایرانی، بردیا صدرنوری

آلبوم موسیقی "خاطره‌ها (زندگی جاریست 3)"، بداهه نوازی پیانو ایرانی، بردیا صدرنوری

قیمت: 12000 تومان

این اثر نیز همچون زندگی جاریست و آوای زندگی (زندگی جاریست 1)، بر مبنای آرامش در موسیقی طرح‌ریزی و اجرا گردیده است.

آلبوم موسیقی "آوای زندگی (زندگی جاریست 2)"، بداهه نوازی پیانو ایرانی، بردیا صدرنوری

آلبوم موسیقی "آوای زندگی (زندگی جاریست 2)"، بداهه نوازی پیانو ایرانی، بردیا صدرنوری

قیمت: 12000 تومان

این اثر نیز همچون زندگی جاریست، بر مبنای آرامش در موسیقی طرح‌ریزی و اجرا گردیده است.

آلبوم موسیقی "زندگی جاریست"، بداهه نوازی پیانو ایرانی، بردیا صدرنوری

آلبوم موسیقی "زندگی جاریست"، بداهه نوازی پیانو ایرانی، بردیا صدرنوری

قیمت: 12000 تومان

این آلبوم حاوی بداهه‌­نوازی پیانوی ایرانی بردیا صدرنوری می­‌باشد که بر اساس فرم‌­های از پیش ساخته شده اجرا گردیده است.

RSS
1234