اخبار

اخبار

آوای زندگی (زندگی جاریست 2)

آوای زندگی (زندگی جاریست 2)

همچون زندگی جاریست، بر مبنای آرامش در موسیقی است.

زندگی جاریست

زندگی جاریست

بداهه‌­نوازی پیانوی ایرانی بردیا صدرنوری بر اساس فرم‌­های از پیش ساخته شده است.

RSS
12345