کتاب

جستجو در کتا ب ها

جبران

جبران

سرگشته تنها، به همراه یک فیلم کوتاه از محل زندگی جبران خلیل جبران

چاپ اول: 1395

قیمت: 40000 تومان

قطع: خشتی– متن و جلد: چهاررنگ

شهرام حیدریان 

بس نکته غیر حسن بباید ....

(راز ماندگاری استاد همایون خرّم) (چاپ دوم)

چاپ اول: 1393 –چاپ دوم: 1395

قیمت: 20000 تومان

قطع: رقعی– جلد: چهاررنگ

رضا خرّم، علی وکیلی، بردیا صدرنوری 

سرزمین مادری

سرزمین مادری

مروری بر یک دهه اسارت به روایت حمیدرضا یوسفی

سال چاپ: 1393 نوبت چاپ: اول

قیمت: 7000 تومان

قطع: رقعی جلد: چهاررنگ

 مریم رودباری

آییننامه انضباطی فیفا

آییننامه انضباطی فیفا

سال چاپ: 1392- نوبت چاپ: اول

قیمت: 12000 تومان

قطع: رقعی جلد: چهار رنگ

ترجمه: روزبه وثوق احمدی

آموزش خوشنویس اِلی

آموزش خوشنویس اِلی

با شیوه‌ای جدید و ساده در خط تحریری

سال چاپ: 1392- نوبت چاپ: اول

قیمت: 8000 تومان

قطع: رحلی جلد: چهار رنگ

الهام بهنام

رنگاژین – گزیده ی آثار نقاشی -1363-1391

رنگاژین – گزیده ی آثار نقاشی -1363-1391

سال چاپ: 1393- نوبت چاپ: اول

قیمت: 70000  تومان

قطع: رحلی جلد: چهار رنگ سخت (گالینگور)

احمد وثوق احمدی

RSS