کتاب

جستجو در کتا ب ها

استانداردهای مدیریت کیفیت و محیط زیست

استانداردهای مدیریت کیفیت و محیط زیست

چاپ اول: 1395

قیمت: 16000 تومان

قطع: وزیری– جلد: چهاررنگ

ترجمه و تالیف: محمدجواد آبگون، عسگر یوسفیان،‌ سارا کریمی

دوازده اصل مدیریت عالی و برجسته

دوازده اصل مدیریت عالی و برجسته

سال چاپ: 1395 – نوبت چاپ: اول

قیمت: 20000 تومان

قطع: رقعی– جلد: چهاررنگ

راد واگنر– جیمز هارتر، ترجمه: محمدجواد آبگون، شادابه شریفیان، نیوشا قنبری

طرح جامع موسیقی کشور

طرح جامع موسیقی کشور

سال چاپ: 1384- نوبت چاپ: اول

قیمت: 2500 تومان

قطع: وزیری جلد: چهار رنگ

بردیا صدرنوری

صافی کف پا (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 3)

صافی کف پا (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 3)

سال چاپ: 1388- نوبت چاپ: دوم

قیمت: 2200 تومان

قطع: وزیری جلد: چهار رنگ

يحيي سخنگويي 

پشت گرد (کیفوز) (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 4)

پشت گرد (کیفوز) (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 4)

سال چاپ: 1388- نوبت چاپ: دوم

قیمت: 2000 تومان

قطع: وزیری جلد: چهار رنگ

يحيي سخنگويي 

شست كج و انگشت چكشي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 2)

شست كج و انگشت چكشي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 2)

(موجود نیست)

سال چاپ: 1387- نوبت چاپ: دوم

قیمت: 1500 تومان

قطع: وزیری جلد: چهار رنگ

يحيي سخنگويي 

كليات تمرينات اصلاحي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 1)

كليات تمرينات اصلاحي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 1)

سال چاپ: 1387- نوبت چاپ: دوم

قیمت: 1500 تومان

قطع: وزیری جلد: چهار رنگ

يحيي سخنگويي 

RSS
12